http://smarttronik.com/img/p/2/7/1/1/2711-thickbox_default.jpg Shihe të plotë

Kontroller tejngarkese SmartTronik , kontroller per Motora te fuqishem AC

Kontroller tejngarkese SmartTronik , kontroller  per Motora te fuqishem AC

Info shtesë

Ne industri hasim motor te fuqishem ne rast se vjen deri te mbingarkesa, mund te behehen deme te medha ne linja te prodhimit prandaj paraqitet nevoja per mbrojtje efektive. Permes kesaj paisje montorohet ngarkesa e fazave, dhe ne rast se tejkalon vleren e cila eshte vendos nga operatori ky kontroller mbrenda 100 mili sekonda ben ckycjen e motorve:

Specifikat:

  • Ushqimi 220 v AC
  • Dalja Rele 5 amp N/O
  • 3 Hyrje per "Rogowski coil AC Sensor"
  • 0.0 sek deri 9.9 sek caktim per mos ckycje gjat procesit te startimit te motorit
  • 0 deri 100% percaktimi i limitit te tejngarkeses

 

Zbatimi:

Ekstruder ne fabrika e prodhimeve nga plastika, tubacione te dimensioneve te medha, linja tranportuese etj.

 

 

PayPal